Ekspertyza i know-how

Rozwiązanie do optymalizacji kompostowania: do odpadków organicznych i roślinnych (szlam z oczyszczalni ścieków, odpadki zielone, odpady zwierzęce…)