Ekspertyza i know-how

Rozwiązanie do optymalizacji kompostowania: do
odpadków organicznych i roślinnych (szlam z oczyszczalni
ścieków, odpadki zielone, odpady zwierzęce…).